17/2/17

Καλώς ήλθατε! ~ Welcome!

(English description follows at the bottom. This site is bilingual.)

Αυτή η σελίδα έχει σκοπό να συγκεντρώσει ένα επιλεγμένο τμήμα από τη φωτογραφική μου δουλειά, με σκοπό να το μοιραστώ μαζί σας. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σε υψηλή ποιότητα και με υδατογραφήματα (1 ευδιάκριτο μεγάλο και άλλα αναγνωριστικά που δεν φαίνονται). Πατώντας σε αυτές, οδηγείστε στην αντίστοιχη φωτογραφία στη συλλογή μου στο Flickr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε δικαιώματα χρήσης για κάποια ή κάποιες φωτογραφίες σε οποιαδήποτε ανάλυση, μικρή, μεσαία, μεγάλη ή πολύ μεγάλη, για χρήση τους σε ιστοσελίδες, blog, έντυπο υλικό αλλά και για οτιδήποτε άλλο, ας μη διστάσετε να μου στείλετε μήνυμα στο ekdoudou@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το υλικό έχει χωριστεί στους ακόλουθους 7 τομείς. Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για να οδηγηθείτε στην αντίστοιχη συλλογή.

1) Αστροφωτογραφία (Ευρύ και βαθύ πεδίο)

2) Καιρική φωτογραφία (Κεραυνοί, καταιγίδες, σίφωνες, χιόνια, σύννεφα, TLEs)

3) Ηλιοβασίλεμα και Λυκόφως (Ηλιοβασιλέματα, τοπία λίγο πριν πέσει το σκοτάδι)

4) Τοπία εντός και εκτός πόλης (Χ-scapes όπου το X μπορεί να είναι land, sea, city, κ.λπ.)

5) Ατμοσφαιρική Οπτική (Διαφορα οπτικά φαινόμενα στον ουρανό και όχι μόνο)

6) Η ζωή χωρίς dslr (Συλλογή των πιο ενδιαφερουσών παλαιών φωτογραφιών που έχουν παρθεί χωρίς dslr)

7) Βίντεο και Χρονογράφημα (Συλλογή από διάφορα βίντεο και χρονογραφήματα με αστροφωτογραφικά και καιρικά project)

Επίσης, μπορείτε να δείτε δείγμα της φωτογραφικής μου δουλειάς, σε υψηλότερη ανάλυση, στο Flickr, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Όλες αυτές οι φωτογραφικές συλλογές ανανεώνονται διαρκώς και προστίθενται νέες φωτογραφίες!

===================================================================================================
===================================================================================================

The purpose of this webpage is to gather a selected part of my photographic work, in order to share it with you. The photos can be viewed here in great quality with watermarks added (one big and several other id marks hidden). Clicking on the photos, you are redirected to the same photos as they appear on my gallery at Flickr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> BUY LICENSES FOR PHOTOS

If you are interested in buying licenses for one or more photos, in any resolution, low, medium, high or the highest available, in order to use them at websites, blogs, printed material, etc. or for any other question, don't hesitate to message me at: ekdoudou@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The material can be found in the following 7 sections. Click on the links to enter each gallery.

1) Astrophotography (Wide and deep field)

2) Weather Photography (Lightning, storms, tornadoes, snow, clouds, TLEs)

3) Sunset Dusk Twilight (The world moments before and after sunset)

4) Landscapes, Cityscapes, Seascapes and More (In one word: Χ-scapes, where X can be land, sea, city, etc)

5) Atmospheric Optics (Several atmospherical optical phenomena and not only)

6) Life without dslr (Collection of interesting old images, taken without dslr)

7) Video and Timelapse (Collection of astrophotography and weather videos and projects)

 

You can also see a part of my work, in higher resolution, in Flickr, by clicking on this link.

 

All these galleries are constantly updated!