16/2/17

Αστροφωτογραφία - Astrophotography

Τελευταία ενημέρωση / Last Update: 24.05.2020

===================================================================================================

Milky Way Super Poster // Μεγάλη Αφίσα του Γαλαξία μας με διάφορα νεφελώματα και περιοχές


The core of Milky Way with airglow (greenish color on the bottom) // Η περιοχη του πυρήνα του Γαλαξία μας μαζί με airglow (η πράσινη απόχρωση χαμηλά)


Rho Ophiuchi Cloud Complex // Ρο Οφιούχου


Orion with Rosette Nebula taken with IR mod. dslr // Ο αστερισμός του Ωρίωνα με το νεφέλωμα Ροζέτας στο υπέρυθρο


Orion as above, but with names (poster) // Ο αστερισμός του Ωρίωνα όπως πριν αλλά με ονόματα


Pleiades, California nebula and Taurus dust clouds in IR // Πλειάδες, το νεφέλωμα Καλιφόρνια και τα νέφη σκόνης του Ταύρου στο υπέρυθρο


Horsehead and Flame Nebulae (Visible + Infrared, 600 mm) // Νεφέλωμα της φλόγας και της αλογοκεφαλής (Ορατό + Υπέρυθρο φάσμα, 600 mm)


Horsehead and Flame Nebulae (Visible, 200 mm) // Νεφέλωμα της φλόγας και της αλογοκεφαλής (Ορατό, 200 mm)


Orion nebula (Visible + Infrared, 600 mm) // Νεφέλωμα Ωρίωνα (Ορατό + Υπέρυθρο φάσμα, 600 mm)


Rosette Nebula (Visible + Infrared, 600 mm) // Νεφέλωμα Ροζέτας (Ορατό + Υπέρυθρο φάσμα, 600 mm)


Cat's paw & War and peace (or lobster) nebulae // Τα νεφελώματα "πατημασιά της γάτας" και "Πολέμου και Ειρήνης" (ή του "αστακού")


Trifid and Lagoon nebulae // Τα νεφελώματα "Τρισχιδές" και "Λιμνοθάλασσα"


Trifid nebula taken with Tamron 600 mm f/6.3 and IR modified Canon 550D // Το νεφέλωμα "Τρισχιδές", αλλά εδώ η λήψη έχει γίνει με τον Tamron 600 mm f/6.3 και τροποποιημένη IR Canon 550D


Lagoon nebula taken with Tamron 600 mm f/6.3 and IR modified Canon 550D // Το νεφέλωμα "Λιμνοθάλασσα", αλλά εδώ η λήψη έχει γίνει με τον Tamron 600 mm f/6.3 και τροποποιημένη IR Canon 550D


Eagle nebula and "the pillars of creation" // Το νεφέλωμα του Αετού και οι "πυλώνες της δημιουργίας"


As above, but taken with Tamron 600 mm f/6.3 // Το ίδιο με πριν, αλλά η λήψη έχει γίνει με τον Tamron 600 mm f/6.3


Omega nebula // Νεφέλωμα Ωμέγα


North America nebula // Το νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής


Sadr region // Περιοχή Sadr


Cygnus Area // Αστερισμός του Κύκνου


Deneb Area // Τα νεφελώματα γύρω από τον Deneb


Altair and Milky Way


Our Galaxy and a brief map of it with an info poster // Ο Γαλαξίας μας όπως φαίνεται από το βόρειο ημισφαίριο μαζί με έναν συνοπτικό χάρτη και ένα πόστερ


Part of our Home Galaxy, Milky Way (low res.) // Τμήμα του Γαλαξία μας (σε χαμηλή ανάλυση)


Andromeda Galaxy with an info poster // O γαλαξίας της Ανδρομέδας μαζί με ένα πόστερ


Total Lunar Eclipse 27.07.2018 // Ολική Έκλειψη Σελήνης 27.07.2018


Blue "ozone" band just after totality // Μπλε ζώνη (λόγω διάδοσης του ηλιακού φωτός μέσα από τη ζώνη του όζοντος της Γης), λίγο μετά το τέλος της ολικότητας


Pleiades // Πλειάδες


Info Poster Sample


Betelgeuse, Rosette and Cone Nebulae // Μπετελγκεζ και νεφελώματα Κώνου και Ροζέτας


Rosette Nebula (Visible, 200 mm) // Νεφέλωμα Ροζέτας (Ορατό φάσμα, 200 mm)


M35 and M37 star clusters // Αστρικά σμήνη Μ35 και Μ37


Starfish Cluster together with I 405, 410, 417 & NGC 1893, 1907, 1931 // Αστρικό σμήνος του Αστερία, μαζί με άλλα σμήνη και νεφελώματα (I 405, 410, 417 & NGC 1893, 1907, 1931)


Dumbbell nebula (wide field and zoomed in) // Νεφέλωμα του Αλτήρα (σε ευρύτερο πεδίο αλλά και σε μεγέθυνση)


Ring nebula (Galaxy IC 1296 can be faintly seen on the right) // Νεφέλωμα Δαχτυλιδιού (Ο γαλαξίας IC 1296 μπορεί να φανεί αμυδρά στα δεξιά)


Veil nebula // Νεφέλωμα Πέπλου


Comet 46P/Wirtanen // Κομήτης 46P/Wirtanen


Comet Catalina C/2013 US10 with two tails (dust & ion) // Κομήτης Καταλίνα με δυο ουρές (σκόνης και ιονισμού)


Comet Johnson C/2015 V2 // Κομήτης Johnson C/2015 V2


Some spectacular Perseids // Μερικές εντυπωσιακές Περσείδες


Composites of Perseids 2016 // Σύνθετες φωτογραφίες Περσειδών 2016


Perseids // Περσείδες


Observe the green reflection on the sea, from the fireball and the orange from Mars // Παρατηρήστε την πράσινη αντανάκλαση από το μετέωρο και τη πορτοκαλί από τον Άρη, στη θάλασσαRandom Meteors // Άλλα μετέωρα


Meteor through Veil nebula at 320 mm // Μετέωρο περνά μέσα από το νεφέλωμα του Πέπλου στα 320 mm


Meteor over North America nebula at 320 mm // Μετέωρο περνά πάνω από το νεφέλωμα της Βορείου Αμερικής στα 320 mm


Orion and two Taurids, intense enough to create reflection on the surface of the sea. Faint airglow is also present // Ωρίων και δυο Ταυρίδες, αρκετά έντονες ώστε να καθρεπτιστούν στη θαλάσσια επιφάνεια. Επίσης, παρόν είναι και ασθενές airglow


Mt. Helmos (alt. 2340 m) with airglow on the first two images // Χελμός. Στις πρώτες δυο φωτογραφίες, η πράσινη απόχρωση χαμηλά στον ουρανό οφείλεται στο airglow.


Aristarchus observatory // Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος


Milky Way Bow


Startrails // Αστρικά ίχνη


A colorful meteor (left), an iridium flare, dumbbell nebula (the greenish spot near the flare) and a satellite path on top // Πολύχρωμο ίχνος από μετέωρο, έκλαμψη δορυφόρου μαζί το νεφέλωμα του Αλτήρα (το πράσινο μικροσκοπικό σημείο κοντά στην έκλαμψη του δορυφόρου), όπως και η τροχιά ενός ακόμη δορυφόρου πιο πάνω


Milky Way over Evia // Ο Γαλαξίας μας πάνω από την κεντρική Εύβοια


Milky Way over Sounion // Ο Γαλαξίας μας στον θερινό ουρανό του Σουνίου


Iridium Flare // Έκλαμψη δορυφόρου Iridium


Double Iridium - Satellite Flares // Διπλή έκλαμψη Iridium (έκλαμψη δυο δορυφόρων)


Mercury Transit (up left) and sunspots (middle) - May 2016 // Διέλευση Ερμή μπροστά από τον Ήλιο (αριστερά πάνω) μαζί με ηλιακές κηλίδες (στη μέση) - Μάϊος 2016


Mercury Transit (left) at 600 mm - November 2019 // Διέλευση Ερμή μπροστά από τον Ήλιο (αριστερά) με 600 mm - Νοέμβριος 2019


Ionization trails from fireballs // Ίχνη ιονισμού μετά από πτώση σχετικά μεγάλων μετεώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.