16/2/17

Ατμοσφαιρικά Οπτικά Φαινόμενα κ.α. - Atmospheric Optics and Other Phenomena

Τελευταία ενημέρωση / Last Update: 07.06.2020

===================================================================================================

22 deg. solar Halo // Ηλιακή Άλως 22 μοιρών


22 deg. solar halo together with the rare, colorless, faint 46 deg. solar halo // Ηλιακή άλως 22 μοιρών μαζί με τη σπάνια, άχρωμη, ασθενή άλω των 46 μοιρών


Lunar Halo // Σεληνιακή Άλως


Solar and Circumscribed Halo // Ηλιακή και περιγεγραμμένη Άλως


Solar halo, supralateral arc and upper tangent arc // Ηλιακή Άλως, ανώτερο περιφερειακό τόξο και ανώτερο εφαπτομενικό τόξο


Solar halo, supralateral arc, upper tangent arc and faint Parry arc // Ηλιακή Άλως, ανώτερο περιφερειακό τόξο, ανώτερο εφαπτομενικό τόξο και ασθενές τόξο Parry


Solar halo, parhelia, parhelic circle, upper tangent arc and Parry arc // Ηλιακή άλως, παρήλια, παρηλιακός κύκλος, ανώτερο εφαπτομενικό τόξο και τόξο Parry


Solar halo and infralateral arc // Ηλιακή Άλως και κατώτερο περιφερειακό τόξο


Solar halo, parhelion and circumzenithal arc // Ηλιακή Άλως, παρήλιο και περιζενιθιακό τόξο


Lunar halo and moondog (paraselene) // Σεληνιακή άλως και παρά-σελήνη


Solar Halo and Circumhorizontal arc // Ηλιακή άλως και οριζόντιο τόξο


Horizontal arc // Oριζόντιο τόξο


Circumzenithal arc // Περιζενιθιακό τόξο


Parhelion with parhelic circle // Παρήλιο με παρηλιακό κύκλο


Part of the Parhelic circle close to the anti-solar point // Τμήμα του παρηλιακού κύκλου κοντά στο ανθήλιο


Solar Corona // Ηλιακή "κορώνα"


Iridescence or partial corona // Ιριδισμοί ή "μισοτελειωμένες" ηλιακές κορώνες


Parhelia // Παρήλια


The bright spot next to the parhelion is sunlight reflection from a plane // Το λαμπρό σημείο δίπλα από το παρήλιο οφείλεται σε ανάκλαση από αεροπλάνοSupernumerary rainbows with a double rainbow // Υπεράριθμα τόξα μαζί με διπλό ουράνιο τόξο


Double Rainbow // Διπλό ουράνιο τόξο


Solar pillar // Ηλιακός "πυλώνας"


Green flash // Πράσινη "λάμψη"


Green - Blue separation (Green & Blue Flash) due to refraction // Διαχωρισμός πράσινου - ιώδους χρώματος του ηλιακού δίσκου λόγω διάθλασης


Sunspots // Ηλιακές κηλίδες


Crepuscular rays // Ακτίνες Λυκόφωτος


Anti-Crepuscular rays // Ακτίνες Αντί-Λυκόφωτος


Zodiacal light (interplanetary dust illuminated by the Sun). Red and Green Airglow is also visible. // «Ζωδιακό» φως (διαπλανητική σκόνη που φωτίζεται από τον Ήλιο). Κόκκινο και πράσινο airglow είναι επίσης ορατό


Intense airglow (an orionid can be seen as well) // Έντονο airglow (μια Ωριωνίδα είναι επίσης ορατή στο κάδρο)


Airglow with Gravity Waves (nothing to do with Gravitational waves of General Relativity) // Airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα (καμία σχέση με τα κύματα βαρύτητας της Γενικής Σχετικότητας)


Airglow with Gravity Waves over Aristarchus Telescope // Airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα πάνω από το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος


Red airglow with gravity waves // Κόκκινο airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα


Green airglow // Πράσινο airglow


Green and Red airglow with gravity waves // Πράσινο και κόκκινο airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα


Inferior mirages // Κατώτεροι αντικατοπτρισμοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.