16/2/17

Ατμοσφαιρικά Οπτικά Φαινόμενα κ.α. - Atmospheric Optics and Other Phenomena

Τελευταία ενημέρωση / Last Update: 18.05.2019

===================================================================================================

22 deg. solar Halo // Ηλιακή Άλως 22 μοιρών


22 deg. solar halo together with the rare, colorless, faint 46 deg. solar halo // Ηλιακή άλως 22 μοιρών μαζί με τη σπάνια, άχρωμη, ασθενή άλω των 46 μοιρών


Lunar Halo // Σεληνιακή Άλως


Solar & Circumscribed Halo // Ηλιακή & περιγεγραμμένη Άλως


Solar halo, supralateral arc & upper tangent arc // Ηλιακή Άλως, ανώτερο περιφερειακό τόξο & ανώτερο εφαπτομενικό τόξο


Solar halo, supralateral arc, upper tangent arc & faint Parry arc // Ηλιακή Άλως, ανώτερο περιφερειακό τόξο, ανώτερο εφαπτομενικό τόξο & ασθενές τόξο Parry


Solar halo, parhelia, parhelic circle, upper tangent arc & Parry arc // Ηλιακή άλως, παρήλια, παρηλιακός κύκλος, ανώτερο εφαπτομενικό τόξο & τόξο Parry


Solar halo & infralateral arc // Ηλιακή Άλως & κατώτερο περιφερειακό τόξο


Solar halo, parhelion & circumzenithal arc // Ηλιακή Άλως, παρήλιο & περιζενιθιακό τόξο


Lunar halo & moondog (paraselene) // Σεληνιακή άλως και παρ-σέληνο


Solar Halo & Circumhorizontal arc // Ηλιακή άλως & οριζόντιο τόξο


Horizontal arc // Oριζόντιο τόξο


Circumzenithal arc // Περιζενιθιακό τόξο


Parhelion with parhelic circle // Παρήλιο με παρηλιακό κύκλο


Part of the Parhelic circle close to the anti-solar point // Τμήμα του παρηλιακού κύκλου κοντά στο ανθήλιο


Solar Corona // Ηλιακή "κορώνα"


Iridescence // Ιριδισμοί


Parhelia // Παρήλια


The bright spot next to the parhelion is sunlight reflection from a plane // Το λαμπρό σημείο δίπλα από το παρήλιο οφείλεται σε ανάκλαση από αεροπλάνοSolar pillar // Ηλιακός "πυλώνας"


Green flash // Πράσινη "λάμψη"


Green - Blue separation (Green & Blue Flash) due to refraction // Διαχωρισμός πράσινου - ιώδους χρώματος του ηλιακού δίσκου λόγω διάθλασης


Sunspots // Ηλιακές κηλίδες


Crepuscular rays // Ακτίνες Λυκόφωτος


Anti-Crepuscular rays // Ακτίνες Αντί-Λυκόφωτος


Zodiacal light (interplanetary dust illuminated by the Sun). Red & Green Airglow is also visible. // «Ζωδιακό» φως (διαπλανητική σκόνη που φωτίζεται από τον Ήλιο). Κόκκινο & πράσινο airglow είναι επίσης ορατό


Intense airglow (an orionid can be seen as well) // Έντονο airglow (μια Ωριωνίδα είναι επίσης ορατή στο κάδρο)


Airglow with Gravity Waves (nothing to do with Gravitational waves of General Relativity) // Airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα (καμία σχέση με τα κύματα βαρύτητας της Γενικής Σχετικότητας)


Airglow with Gravity Waves over Aristarchus Telescope // Airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα πάνω από το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος


Red airglow with gravity waves // Κόκκινο airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα


Green airglow // Πράσινο airglow


Green & Red airglow with gravity waves // Πράσινο & κόκκινο airglow με βαρυτικά ατμοσφαιρικά κύματα


Atmospheric Gravity Waves after a severe thunderstorm // Ατμοσφαιρικά βαρυτικά κύματα μετά από ισχυρή καταιγίδα


Sharp double rainbow (taken with Olympus) // Έντονο διπλό ουράνιο τόξο (φωτογραφήθηκε με την Olympus)


Inferior mirages on the street // Κατώτεροι αντικατοπτρισμοί στο δρόμο


Superior mirage ("ghost ship" on sea) // Ανώτερος αντικατοπτρισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.